Blog

Perspectief bepaalt het zien van kansen en bedreigingen

Blog: Contexts Toekomst Updates​

Kent u dat: als je net een nieuwe auto hebt, dan zie je hem ineens overal rijden? Waar het hoofd vol van is, dat zien we. Dat geldt ook voor managers en ondernemers. Ons perspectief op de ontwikkelingen in de markt beperkt wat we zien. We duwen onszelf daardoor een bepaalde kant op. Totdat we met een schok tot de orde worden geroepen.

Disruptie is niets anders dan een ontwikkeling die buiten ons perspectief viel totdat het te laat was. Achteraf gezien kunnen we heel goed aanwijzen hoe disruptie is ontstaan. Maar als we er middenin zitten... Weet u nog de kredietcrisis? Niemand dacht dat Lehman Brothers kon omvallen, maar het gebeurde toch en kijk wat daarvan gekomen is. Wordt u niet onrustig als u denkt aan alle economische verstrengeling​ en de aanstaande digitale revolutie?

Ik wel. Straks zitten we met de gevolgen van de digitale revolutie en dat is het "hadden we maar". Ik wil er NU wat aan doen. Vandaar dit blog "Contexts Toekomst Updates". Ik wil u helpen met andere perspectieven. Betere context analyses, betere ​visie, betere besluiten.

Perspectief

We kunnen onmogelijk alle informatie verwerken en dus maken we selecties. Ons perspectief bepaalt de selectie. Meestal zijn we ons daar onvoldoende van bewust, want dit is een automatisch proces.