Leaders Against Routine heeft een andere naam!

Uit mijn onderzoek aan de TU Delft naar de manieren waarop managers toekomstige disrupties herkennen en beoordelen blijkt dat succes niet afhankelijk is van loskomen van de routine, maar van de mindset van managers. Kijkt een manager juist naar het bekende of het onbekende, en is zij op zoek naar falsificatie of bevestiging. Daar gaat het om.

Daarom heet mijn bedrijf voortaan: Contexts Business Horizons.